PLEN

Sztuka książki

Wiesław B. Bołtryk
Wiersze

tekst, rysunki, projekt, druk: Wiesław Bołtryk; egzemplarz 0, nakład 12 egzemplarzy, Wydawnictwo Treuburg Post (19 publikacja), 2010

  • Wiersze
  • Wiersze
  • Wiersze

  • Wiersze
  • Wiersze
  • Wiersze

  • Wiersze
  • Wiersze

Komentarze