PLEN

Sztuka książki

Guy Begbie
Tryptyk książkowy

rysik na papierowej kopercie; trzy książki o wymiarach 6cm x 6cm każda; unikat; Begbiebook, 2009

  • Tryptyk książkowy
  • Tryptyk książkowy
  • Tryptyk książkowy

  • Tryptyk książkowy

Komentarze