PLEN

Sztuka książki

Hazel Grainger
Ticket Book (Książka biletowa)

zużyte bilety kolejowe z lat 1960. i współczesne rozkłady jazdy z nadrukami wykonanymi przy pomocy gumowych pieczątek; 3cm x 5,8cm x 0,5cm; nakład 50 egzemplarzy; 2011

  • Ticket Book (Książka biletowa)
  • Ticket Book (Książka biletowa)
  • Ticket Book (Książka biletowa)

  • Ticket Book (Książka biletowa)

Komentarze