PLEN

Sztuka książki

Guy Begbie
Szary papier pakowy / książka o strukturze koperty

papier; 6.5cm x 6cm; nakład 2 egzemplarze; Doctor Book, 2009

  • Szary papier pakowy / książka o strukturze koperty
  • Szary papier pakowy / książka o strukturze koperty
  • Szary papier pakowy / książka o strukturze koperty

  • Szary papier pakowy / książka o strukturze koperty
  • Szary papier pakowy / książka o strukturze koperty

Komentarze