PLEN

Sztuka książki

  Correspondance Des Arts
 Gilgamesz

według pomysłu  Jadwigi Tryzno
epos babiloński i asyryjski; tłumaczenie na angielski: Robert Stiller; 9 monotypii: Igor Podolczak; 10 tablic lentykularnych o wymiarach 60cm x 60 cm: Paweł Tryzno; animacja ilustracji: Agnieszka Kowalska; komputerowe składy tekstów: Andrzej Graczykowski; sitodruk termoczułymi farbami: Janusz Tryzno; Łódź 2008

  •  Gilgamesz

Komentarze