PLEN

Sztuka książki

Wiesław B. Bołtryk
Absurd ART

tekst: Mieto Legus; rysunki: Andrzej Legus; nakład 12 egzemplarzy; Wydawnictwo Treuburg Post (5 publikacja), 2006

  • Absurd ART
  • Absurd ART
  • Absurd ART

  • Absurd ART
  • Absurd ART
  • Absurd ART


Komentarze