PLEN

Sztuka książki

Grażyna Brylewska
0 miłości i o bólu

w jednej z książek wykorzystano wiersz Veno Taubera „Prostowanie gwoździ" (1979) w tłumaczeniu Joanny Pomorskiej i Tone Pretnar; technika własna; praca wieloelementowa (6 elementów - 2 książki, 2 pojemniki 38cm x 20cm x 20cm i 2 obrazy haftowane 20cm x 50cm), której powierzchnia może oscylować pomiędzy 1m2 a 2m2; unikat

Praca odnosi się bezpośrednio do tytułu konkursu. Jest o ,,korespondencji" między miłością  a bólem. Na ten temat powstało wiele utworów literackich. Ja spróbowałam wypowiedzieć się w innym języku. Użyłam prostych środków: własnoręcznie czerpanego papieru, swoich fotografii, haftu maszynowego i ręcznego w uzupełnieniu termodruku.

  • 0 miłości i o bólu
  • 0 miłości i o bólu
  • 0 miłości i o bólu

  • 0 miłości i o bólu
  • 0 miłości i o bólu
  • 0 miłości i o bólu


Komentarze