PLEN

Sztuka książki

Pamela Paulsrud


Pamela Paulsrud

Artystka o między narodowym uznaniu zajmująca się sztukami wizualnymi: papierem, kaligrafią, książką. Energia i wibracje, litery i linie, miłość do ziemi i bycie z nią w rezonansie, to wszystko inspiruje jej sztukę i jej życie.
Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach, są publikowane w książkach i czasopismach. Prowadzi również warsztaty i nieustannie kontynuuje badania nad leczniczymi właściwościami energii i ich zastosowaniem w sztuce.

Ważniejsze wystawy:
2011  11 Róg obfitości książek artystycznych, Galeria Abecedarian, Denver, CO
2011  Rozmyślania o bibliotece - Gondolatok a könyvtárban, Raday Könyvesház & Gallery, Budapeszt
2011  Fikcja konieczna, Biblioteka Columbia College Chicago, Chicago
2011  Książka pełna sztuki, Biblioteka Arlington Heights Memorial, Arlington Heights, IL; Biblioteka Publiczna Oak Lawn, Oak Lawn, IL; Biblioteka Publiczna Palatine, Palatine, IL
2011  Rekonstrukcje: książka przetworzona, Galeria Conrad Wilde, Tucson, AZ
2011  25. Eksploracje, kaligrafia, Biblioteka Newberry, Chicago, IL
2010  Uwolnione, Ogólnokrajowa Wystawa Książki Artystycznej, Galeria Bedford, Walnut Creek, CA
2010  Słuchanie, Morgan Conservatory, Cleveland, OH
2010  Faculty Exhibit at Odyssey 2010, Stonehill College, Easton, MA
2010  Książka jako sztuka, Galeria Donna Seager, San Rafael, CA
2010  Retrospekcja, Galeria Vespine, Chicago, IL
2010  Ekstrapolacje, kaligrafia, Biblioteka Newberry, Chicago, IL
2010  Treewhispers (Szepty drzew) <www.treewhispers.com>; międzynarodowy projekt sieciowy i instalacja łącząca papier, sztuki plastyczne i opowieści dotyczące drzewa jako symbolu i źródła materiału; Field Museum of History, Chicago, IL; Centrum Sztuki książki i Papieru Columbia College, Chicago

Książki


Komentarze