PLEN

Sztuka książki

Hazel Grainger


Obecnie studentka Uniwersytetu Zachodniej Anglii (UWE) w Bristolu (drukarstwo wielodyscyplinarne). Książką artystyczną i drukami ulotnymi zajmuje się od 2004, opiekuje się także kolekcjami książek artystycznych. W swych pracach eksploruje materialności obiektów skupiając się na zbieraniu i przekształcaniu znalezionych lub odrzuconych materiałów. W 2011 brała udział w Bristol Artists' Book Event w ramach Klubu Książki Artystycznej UWE.

Książki


Komentarze