PLEN

Sztuka książki

Dorothy Simpson Krause


Dorothy Simpson Krause

Emerytowana profesorka Wyższej Szkoły Artystycznej w Massachusetts, autorka “Book + Art: Handicrafting Artists' Books” (Książka + Sztuka: książka artystyczna jako rękodzieło) i współautorka „Digital Art Studio” (Studio sztuki cyfrowej). Zorganizowała w Smithsonian American Art Museum „Digital Atelier: A printmaking studio for the 21st century” (Cyfrowe atelier: pracownia druku dla 21 wieku) za co otrzymała nagrodę Technology in the Arts. Demonstrowała druk cyfrowy na otwarciu Brooklynskiego Muzeum Sztuki. Przebywa często na artystycznych rezydencjach w Amerykańskiej Akademii w Rzymie. Jej dużego formatu dzieła wykonane własną techniką, jak również książki artystyczne i obiekty książkowe są wystawiane na terenie całych Stanów Zjednoczonych i za granicą.

Książki


Komentarze